Företagsannonsering

Pris spalt-mm: 8:70

Fasta format: 
1/8-annons 122 x 88 mm:  1.990:-
1/4-annons 122 x 178 mm: 3.750:-
1/2-annons 248 x 178 mm: 5.800:-
Helsida 248 x 372 mm: 9.950:-

Föreningsannonser: 7.40 kronor per mm + moms.

Spaltbredder:
1 spalt = 38 mm
2 spalter = 80 mm
3 spalter = 122 mm
4 spalter = 164 mm
6 spalter = 248 mm

Tidningsformat:
Tabloid. Satsyta 248 x 372 mm