Företagsannonsering

Pris spalt-mm: 8:70

Fasta format: 
1/8-annons 125 x 90 mm:  1.990:-
1/4-annons 125 x 180 mm: 3.750:-
1/2-annons 255 x 180 mm: 5.800:-
Helsida 255 x 360 mm: 9.950:-

Föreningsannonser: 7.40 kronor per mm + moms.

Spaltbredder:
1 spalt = 38 mm
2 spalter = 81 mm
3 splater = 124 mm
4 spalter = 167 mm
5 spalter = 210 mm
6 spalter = 255 mm

Tidningsformat:
Tabloid. Satsyta 370 x 255 mm