Villkor

Uppdaterad 2020-05-14

Följande villkorstext gäller för Götene Tidning som tillhandahålls av NWT Media AB (NWT).

Avtalsvillkor

Systemkrav

Din tillgång till våra digitala tjänster är beroende av att du innehar egen hårdvara som exempelvis dator, surfplatta eller telefon. Dessutom krävs nödvändiga mjukvaror, såsom program för webbläsare, e-post eller nedladdade applikationer, samt lämpligt abonnemang för internetanslutning. NWT tar inget ansvar för din tillgång till dessa hårdvaror och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, som krävs vid användning av våra digitala tjänster. Våra digitala tjänster stöder som regel de senaste versionerna av de mest förekommande webbläsarna.

Cookiepolicy

Vad är cookies?

När du besöker Götene Tidning kan NWT komma att placera cookies eller annan jämförbar teknik i din webbläsare. All sådan teknik benämns nedan som ”cookies”.

En cookie är en datafil som sparas i den enhet du använder för att få tillgång till en tjänst, t.ex. i din dator, mobil eller surfplatta. Cookien identifierar din webbläsare eller enhet och känner igen den nästa gång du besöker webbplatsen. Varje gång du besöker en webbplats där du en gång fått en cookie blir din webbläsare eller enhet igenkänd. På så sätt kan vi förbättra och skräddarsy våra tjänster efter dina behov och din upplevelse av besöket på webbplatsen förbättras. Cookiefilen innehåller ingen personlig information utan identifierar bara den webbläsare eller enhet som du använder för att besöka webbplatsen.

Ditt samtycke

Genom att besöka och använda våra webbsajter och tillåta cookies genom inställningarna i din webbläsare godkänner du vår användning av cookies. Om du inte vill godkänna vår användning av cookies behöver du stänga av funktionen för tillåtande av cookies i dina webbläsarinställningar.

Vilka cookies använder NWT på Götene Tidning?

NWT använder sig av Google Analytics för trafikstatistik på både gotenetidning.se och e-tidningstjänsten dagens.gotenetidning.se.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att identifiera våra besökares preferenser samt vilka delar av vår webbplats som är särskilt populära. På så vis kan vi anpassa innehållet i våra tjänster efter dina intressen, preferenser och behov och därmed förbättra våra erbjudanden till dig.

Om du inte vill att vi samlar in, lagrar och analyserar statistisk information om ditt besök på webbsidan, eller om du inte vill ta emot information som är anpassad efter dina behov, intressen och preferenser på våra webbsidor, kan du när som helst invända mot framtida användning av din information (opt-out). För att invända mot framtida användning av din information behöver du installera en opt-out cookie i din webbläsare. En opt-out cookie kommer bara att visa att du har invänt mot användning av din information och den kommer bara att påverka den webbläsare som du gjort inställningen i. Om du tar bort cookien eller använder en annan enhet/apparat behöver du återigen invända mot användning av din information genom installation av en ny opt-out cookie.

Läs mer om hur Google använder cookies här:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sv

Du kan välja att stänga av cookies genom att installera s.k. opt-out cookies här:

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

Om du inte godkänner cookies

Om du inte godkänner cookies behöver du ändra inställningar för cookies i din webbläsare.
Vanligtvis hittar du dessa inställningar under menyn för “val” eller ”preferenser” i din webbläsare.

Om du vill ta bort cookies

Du kan ta bort cookies som har sparats på din dator. Du kan läsa mer om hur du gör det i din webbläsare.
Om du vill ta bort cookies som placerats i din iPhone-, iPad- eller Android-enhet genom någon av våra appar kan du välja att radera den aktuella appen.

Information om behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter vi behandlar, varför, enligt vilken rättslig grund och hur länge vi behandlar dem.

För dig som är mottagare av nyhetsbrev

NWT för register över alla registrerade mottagare av nyhetsbrev. Registret innehåller förnamn, efternamn och e-postadress.

Att prenumerera på Götene Tidnings nyhetsbrev är kostnadsfritt. E-postadresser kommer inte att ges, säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag. Alla utskick görs med teknik som inte visar adresser till andra prenumeranter.

I varje utskick har du möjlighet att avregistrera dig från framtida utskick.

För marknadsföring

Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till NWT genom skapande av konto och utnyttjande av tjänsten, såsom till exempel namn, kontaktuppgifter, kunduppgifter, prenumerationsuppgifter, födelsedatum, kön, information om dina surfvanor (inklusive bl.a. din geografiska plats, sessionstid, vilka externa sidor du tidigare har besökt samt information om din övriga användning av våra tjänster och produkter), teknisk information om den enhet och den uppkoppling du surfar med på våra webbplatser/tjänster (inklusive bl.a. information om webbläsare, operativsystem och IPnummer) och uppgifter relaterade till dina kontakter med oss kan komma att användas av NWT eller våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål. Marknadsföring kan ske via post, telefon, epost eller sms samt genom andra digitala kanaler. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.

Du har möjlighet att tacka nej till fortsatt direkt marknadsföring, vilket du gör genom att använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, sms eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig. Är du under 16 år kommer vi inte att skicka direktmarknadsföring till dig.

Vi betraktar dig som kund hos oss så länge du använder någon av våra tjänster. Vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål under ett år från att ditt kundförhållande med oss upphör.

För dig som skickar in och beställer annonser

För att kunna skicka in en företags- eller privatannons måste du ange uppgifter som namn, adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress med mera. Uppgifterna behandlas av oss och ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna fakturera samt komma i kontakt med dig, t.ex. om din annons inte blir godkänd för publicering. Om du inte lämnar dessa personuppgifter till oss kan du inte ingå avtal med oss, vilket i sin tur innebär att din annons inte kan publiceras.

För dig som deltar i en tävling

Anställda hos NWT Gruppen AB med dotterbolag, samt deras familjemedlemmar och andra personer som hjälpt till vid tävlingen/evenemanget, får ej delta i våra tävlingar. Om du är under 18 år behöver du målsmans tillåtelse att delta i tävlingen. Vid tävlingar där vinnaren utses av jury kan beslut ej överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Genom att skicka in ditt tävlingsbidrag till oss ingår du ett avtal med oss. För att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalet och möjliggöra för dig att delta i tävlingen behandlar vi de personuppgifter du anger om dig själv, såsom namn, adress och e-postadress. Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för att följa upp tävlingen samt för att kunna utse en vinnare. När en vinnare är dragen raderas personuppgifterna. Om du vinner tävlingen kommer dina personuppgifter däremot att arkiveras hos oss.

För bokföring
Samtliga i denna integritetspolicy angivna personuppgifter som utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen behandlas för bokföringsändamål. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Utlämnande av personuppgifter
NWT kan komma att dela dina personuppgifter med andra. Detta för att NWT ska kunna genomföra exempelvis distribution av tidningar och leverera avtalade tjänster till läsare och kunder. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. Som exempel på externa parter som NWT lämnar ut personuppgifter till kan nämnas distributionssystem, prenumerationssystem, e-posthanteringssystem, leverantörer av digitala tjänster (betaltjänst, inloggningsportal, webbdrift o dyl), företag som utför administrativa tjänster åt NWT, annonsbyråer och samarbetspartners för direktmarknadsföring såsom Facebook och Google.

NWT:s samarbetspartners kan också komma att behandla dina personuppgifter. Dessa samarbetspartners kommer endast att kunna ta del av dina personuppgifter i avidentifierad form, så att partnern inte kan koppla uppgiften till dig som individ. Undantag från detta görs när samarbetspartnern behöver uppgiften för att kunna fullgöra avtal, till exempel för att kunna leverera beställd tjänst till eller att säkerställa betalning från dig.
NWT förbinder sig till att ha giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

De uppgifter som du lämnar vid köp på våra webbplatser som exempelvis kortnummer, personnummer och belopp skickas till Payex, vilka anlitas av oss för säkra kortbetalningar. Payex har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt kort vid betalning.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. I det fall du har lämnat samtycke till en behandling har du en rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ett samtycke och vi inte har någon annan laglig grund att stödja oss på kommer den berörda behandlingen av dina personuppgifter att upphöra, dock utan att påverka lagligheten av den behandling som redan utförts.

Alla begäranden ska göras skriftligen samt av dig personligen. Detta innebär att du, om du mejlar in din begäran, måste kontakta oss från samma mejladress som vi har registrerad på dig i vårt kundregister. Vid fysiskt besök behöver du legitimera dig.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Observera att rättigheterna i detta avsnitt inte gäller för dig som skickat in en insändare till NWT. Behandlingen av dina personuppgifter omfattas i en sådan situation av den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten, vilka är undantagna GDPR.

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, kontakta gdpr@nwt.se.

Köpvillkor

Dina rättigheter som konsument

Du som konsument har rättigheter, bland annat, i enlighet med Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster på distans, exempelvis via internet. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer (läs mer på konsumentverket.se). Kontakta kundtjänst om du är missnöjd med varor eller tjänster som du har beställt via våra webbplatser.

Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm) eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistelösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistelösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

Övriga villkor

Immateriella rättigheter

NWT innehar alla rättigheter (upphovsrätt) till våra webbplatser, papperstidningar samt övriga digitala produkter. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av sådant innehåll – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av oss.

Friskrivningar

Utöver vad som i övrigt framgår av villkoren gäller följande friskrivningar avseende NWT:s ansvar. NWT friskriver sig från ansvar hänförligt till våra digitala tjänsters – inräknat webbsidornas – funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Detsamma gäller för prenumerationer av våra papperstidningar. Friskrivningen omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda tjänsterna, inräknat material eller information hänförligt från dessa. Vidare friskriver sig NWT från allt ansvar för information, produkter, tjänster, erbjudanden med mera från tredje part oavsett om du fått del av dessa genom våra tjänster.

Omständigheten att en friskrivning enligt ovan skulle gå utöver vad som följer av tvingande lag påverkar inte de övriga friskrivningarna.

Villkorsändringar

NWT har rätt att ensidigt ändra Användarvillkoren. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett och hållits tillgängliga. Om du inte godtar villkorsändringen ska du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp ditt digitala konto.

Överlåtelse

Dessa allmänna och särskilda villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna och särskilda villkor.

Tvistelösning

Villkoren och ditt användande av våra tjänster lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.