Kontakt

Besöks- och postadress: 
Torget 2, Götene, 533 30 Götene

Tel. 0511-34 00 50

Tidningen utges av Markbladet AB
Distribution: Posten
Tryck: Markbladet tryckeri

redaktionen@gotenetidning.se

__________________________________

Götene Tidning är en gratistidning som utkommer varje onsdag till samtliga hushåll och företag i Götene kommun, totalt 7.250 ex. Utgivningsdatum: Samtliga onsdagar året runt med undantag för vecka 1, 27-32 och 52 då vi har semester och julledigt.

 • Johan Månsson
  Säljare och skribent

  Telefon: 0709-215 232
  johan@gotenetidning.se
 • Lina Svensson
  Ansvarig utgivare,
  grafiker och skribent

  Telefon: 0511-34 00 52
  Mobil: 0709-21 52 31
  lina@gotenetidning.se