Kontakt

Besöks- och postadress: 
Torget 2, Götene, 533 30 Götene

Tel. 0511-34 00 50

Tidningen utges av NWT Media AB
Distribution: NWT Direkt
Tryck: NWT Media AB, Karlstad

redaktionen@gotenetidning.se

Götene Tidning är en gratistidning som utkommer varje onsdag till samtliga hushåll och företag i Götene kommun, totalt 7 250 exemplar.

Utgivningsdatum: Samtliga onsdagar året runt med undantag för vecka 1, 27-32 och 52 då vi har semester och julledigt.

Johan Månsson.

Säljare och skribent
0511-244 72
0709-21 52 32
johan@
gotenetidning.se

Lina Svensson.

Ansvarig utgivare,
grafiker och skribent
0511-244 71
lina@
gotenetidning.se